logo

Enigma - usługi księgowe

Enigma baner

O nas

 

Enigma s.c. to dwoje profesjonalnych wspólników Bożena Cisek i Wiesława Gargała. O powstaniu spółki zadecydowało wieloletnie doświadczenie w obsłudze księgowej firm. Nasza ścieżka zawodowa przebiegała od zdobywania wykształcenia kierunkowego z zakresu rachunkowości i finansów poprzez pracę w zespołach księgowych do osiągnięcia stanowisk głównych księgowych. Kwalifikacje zawodowe potwierdzają wydane przez Ministerstwo Finansów Certyfikaty do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych o numerach 40417/2010 oraz 55032/2012.

 

Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podmiotów usługowo prowadzących księgi rachunkowe.

 

Ofertę kierujemy do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek osobowych, spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji. Sposób prowadzenia księgowości dostosowujemy indywidulanie do potrzeb każdego klienta. Wszystkim zapewniamy profesjonalną i rzetelną obsługę. Priorytetem dla nas jest jakość, odpowiedzialność, solidność, zaangażowanie w sprawy Klientów i terminowość świadczonych przez nas usług oraz przede wszystkim satysfakcja i zadowolenie Klienta. Zapewniamy bezpieczeństwo i poufność danych na każdym etapie świadczenia usługi.

 

Zapraszamy do współpracy

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

 

  • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego.
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.
  • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług.
  • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do uruchomienia działalności gospodarczej
  • Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej.
  • Sporządzanie informacji statystycznych do GUS
  • Prowadzenie ksiąg handlowych.
  • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

Czytaj więcej