logo

Enigma - usługi księgowe

Enigma baner

Nasza oferta                                                                                                                            

                     
Świadczymy kompleksowe usługi księgowe w zakresie wymaganym przepisami prawa bilansowego i podatkowego a także usługi w zakresie kadr i płac oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Ceny naszych usług księgowych są uzależnione od wybranego sposobu opodatkowania podatkiem dochodowych oraz VAT , od formy prawnej i rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej. Cena usług jest indywidualnie negocjowana z Klientem przed podpisaniem umowy o świadczeniu usług księgowych. W celu wyceny usług dla Państwa firmy zapraszamy do kontaktu.

 

 

Zakres naszych usług obejmuje

 

  • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego.
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.
  • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług.
  • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do uruchomienia działalności gospodarczej
  • Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej.
  • Sporządzanie informacji statystycznych do GUS
  • Prowadzenie ksiąg handlowych.
  • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 

CENNIK ZA PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW & EWIDENCJI PRZYCHODÓW -do 20 dokumentów 220,00 zł
-do 50 dokumentów 370,00 zł
-do 100 dokumentów 500,00 zł
Zakres usług wchodzących w skład abonamentu miesięcznego: prowadzenie ewidencji przychodów / Księgi przychodów i rozchodów, wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy, sporządzenie deklaracji VAT i JPK, rozliczenie ZUS właściciela, prowadzenie ewidencji środków trwałych.
Zamknięcie roczne KPiR 1 x opłata za grudzień.

CENNIK ZA PROWADZENIE KSIĘGI HANDLOWEJ

-do 15 zapisów 500,00 zł
-do 50 zapisów 900,00 zł
-do 100 zapisów 1 500,00 zł
-do 150 zapisów 2 100,00 zł
Zakres usług wchodzących w skład abonamentu miesięcznego: sporządzenie planu kont, bieżąca dekretacja i księgowanie dokumentów, prowadzenie ewidencji VAT, ewidencji wyposażenia oraz wykazu środków trwałych, sporządzanie deklaracji podatkowych, rozliczenie z ZUS właściciela. Dokumentem jest każda operacja kasowa, bankowa, ewidencji dodatkowej, faktury zakupu i sprzedaży.
Roczne sprawozdanie finansowe ? 1 x opłata za grudzień.

CENNIK ZA PROWADZENIE PŁAC, ZUS

-Dokumenty rozliczeniowe pracowników - lista płac, ZUS, podatki od jednej osoby ? 40,00 zł.
-Rozliczanie umów cywilno-prawnych ? 30,00 zł.