logo

Enigma - usługi księgowe

Enigma baner

Formularz kontaktowy


Dane kontaktowe:

 

ENIGMA Usługi księgowe spółka cywilna Bożena Cisek, Wiesława Gargała 

     ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 2

     35-060 Rzeszów

 

     tel. 608 207 454 Bożena Cisek

           609 261 554 Wiesława Gargała

     Email: bozenacisek@enigmasc.pl

               wieslawagargala@enigmasc.pl

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna RODO

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ENIGMA Usługi Księgowe Spółka Cywilna Bożena Cisek, Wiesława Gargała z siedzibą w  Rzeszowie, przy ul. PCK 2, kod 35-060 Rzeszów.

2. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali do następujących celów: 

- realizacji umów i zleceń oraz wystawiania faktur zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c "Rozporządzenia"; 

- realizacji procesu archiwizacji wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f "Rozporządzenia" 

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą współpracujące z nami podmioty na zasadzie świadczenia usług np. pocztowych, informatycznych.

4.Okres przechowywania państwa danych osobowych będzie różny w zależności od rodzaju przetwarzania i kształtuje się następująco: 

- realizacja zleceń oraz wystawianie faktur - okres 5 lat; 

 - archiwizacja -okres 5 lat 

5. Informujemy iż przysługują Państwu następujące prawa: 

- prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

- prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, 

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

- prawo do przenoszenia danych, 

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6. Wszelkie dane podawane przez Państwo wynikają z zawieranej współpracy w celu realizacji zlecenia i są podawane całkowicie dobrowolnie ale ich nie podanie może skutkować odmową realizacji umowy.

7 .Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru  przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod poprzez wiadomość e-mail na adres bozenacisek@enigmasc.plwieslawagargala@enigmasc.pl

 

 

Mapa dojazdu